GPS
40,2483469
-8,0373049

- Portugal-Midden  –  Coimbra 

- B & B

- QUINTA DO RIO ALVA in Mouronho

⇒ Nederlandstalig beheer: José & Sabine


*  Gereserveerd voor een promo-tekst tot 400 woorden.

Gereserveerd voor max. 8 horizontale foto’s.